لطفا کمی صبر کنید...

موم


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.

موم:
 موم یک لیپید ساده و اِستِرِ یک الکل با زنجیره طولانی و یک اسید چرب است. الکل ممکن است از 12 تا 32 اتم کربن داشته باشد. موم ها در طبیعت به عنوان پوشش روی برگ و ساقه گیاهان یافت می شوند. موم مانع از از دست دادن مقدار زیادی آب از گیاه می شود.
موم کارنوبا1  روی برگ های درختان خرما در برزیل یافت می شود و در کف خودروها استفاده می شود. لانولین2 یک نوع موم دیگر است که پشم بره ها را می پوشاند.
موم زنبور عسل توسط زنبورها ترشح می شود تا سلول ها یا حجرات مومی را تولید نموده و برای ذخیرۀ عسل و نگهداری تخم زنبور استفاده نماید. موم اسپرماتسی3 در حفره های سر نهنگ یافت می شود. بسیاری از موم های ذکر شده در پمادها، کرم دست و لوازم آرایشی استفاده می شود.
موم پارافین، که در برخی از شمع ها استفاده می شود، بر اساس گروه عملکردی استر نیست، بلکه ترکیبی از الکل های با وزن مولکولی بالا است. موم گوش ترکیبی از فسفولیپیدها و استرهای کلسترول است. موم با الکل های مولکولی و اسیدهای چرب آنها در زیر آورده شده است.

WAXES
Fatty Acid Alcohol   
Wax
CH3(CH2)24COOH
CH3(CH2)28CH2-OH   
 Carnuba 
CH3(CH2)14COOH   CH3(CH2)28CH2-OH   
Beeswax
CH3(CH2)14COOH 
CH3(CH2)14CH2-OH   
Spermacetic

رژ لب:
 رژ لب حاوی یک سوسپانسیون از عوامل رنگی با هیدروکربن هایی با وزن مولکولی بالا، موم و یا چربی هاست. این رنگ معمولا از رسوب رنگی که یون های فلزی مانند آهن Fe (III)، نیکلNi (II)  و یا کبالت Co (II)  حاصل می شود.
مواد تشکیل دهنده شامل: رنگ (4-8٪)؛ روغن کرچک، پارافین یا چربی برای حل کردن رنگ (50٪)، لانولین (25٪)، موم برگ خرما (کارنوبا) و یا موم زنبور عسل به عنوان عامل سخت کننده (36٪)، عطر (1.5٪).
رژ لب با اسپری کردن رنگ در روغن کرچک ساخته می شود. سپس موم و لانولین به صورت مخلوط گرم، اضافه شده و هم زده می شود. سپس موم مذاب به صورت مناسب برای سخت شدن اضافه می شود.

آرایش چشم:
مداد ابرو بسیار شبیه رژ لب بوده اما حاوی مادۀ سیاه (گرده کربن) به عنوان عامل رنگی است. مقادیر مختلفی از موم ممکن است برای تعیین نقطه ذوب مورد نظر استفاده شود. مداد قهوه ای با اضافه کردن اکسید آهن (زنگ) به عنوان یک رنگدانه ساخته می شود. ریملِ مژه و ابرو در برابر آب مقاوم و ترکیبی از موم، چربی، روغن و صابون است. سایر رنگ ها علاوه بر سیاه و سفید و قهوه ای ممکن است حاوی اکسید کروم (سبز تیره) و آبی سبز (رنگدانه آبی سیلیکات سدیم و آلومینیوم) باشد.

ترجمه و تالیف: دکتر محمد فرسی
مدرس و عضو مجمع بین المللی کنترل بیماری های زنبورعسل COLOSS

1-Carnuba
2-Lanolin
3-Spermaceti

منبع:
https://chem.libretexts.org 

موم زنبورعسل