لطفا کمی صبر کنید...

گرده گل


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.


تنوع رنگ گرده گل

گرده ها هم مثل گل ها در رنگ های متنوع و زیبا در طبیعت رویت می شوند. زنبور کارگر، گرده هایی با رنگ قرمز را در سبد گرده در کنار پاهایش ذخیره و جمع آوری کرده و به کندو می برد


جمع آوری گرده توسط زنبور عسل


جمع آوری گرده توسط زنبور عسل