لطفا کمی صبر کنید...

عسل خامه ای


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.

مقدمه:

عسل خامه ای مورد پسند عموم بوده و توسط زنبورداران جز بدون اين كه به كيفيت عسل صدمه ای وارد شود، قابل تهيه می باشد. عسل خامه ای يک جايگزين مناسب برای عسل مايع است.
 در يک آمارگيری در كانادا معين شده كه 46% از مصرف كنندگان، عسل خامه ای را بر عسل مايع ترجيح می دهند.
از مدت ها قبل زنبورداران با استفاده از هم زدن مداوم عسل در درجه حرارت پايين، اقدام به تهيه عسل خامه ای می كردند كه احتياج به نيروی زيادی داشت. روش های جديد روش هايی هستند كه با نيروی كمتری عسل رس كرده ظريف توليد می كنند و راهی برای حل مشكل قديمی زنبورداران در كشورهای مختلف كه عسل خامه ای توليد می كنند، می باشد.
پديده رس كردن عسل پروسه ای است طبيعی كه با كنترل آن پروسه می توان عسل خامه ای توليد نمود و به روش های مختلف قابل اجرا می باشد.

عسل مايع:
عسلی است كه توسط زنبور توليد شده، از شان استخراج گرديده و قوام آن به صورت مايع است.

عسل رس كرده:
عسل رس كرده يا شكرک زده عسلی است طبيعی كه در آن بلور های قند تشكيل شده، عسل از حالت مايع خارج شده و به صورت جامد يا نيمه جامد در آمده است.
عسل رس كرده در چرخه تهيه عسل خامه ای به عنوان شروع كننده (استارتر)، مورد استفاده قرار می گيرد، لازم نيست عسل رس كرده حتما از نوع ظريف باشد، بلكه عسل های رس كرده مختلف مناسب می باشند.

مايه عسل فعال (استارتر):
مايه عسل فعال، عسلی است كه عمليات رس كردن در آن آغاز شده و دارای ميزان زيادی دانه های كريستال مي باشد. فعال بدين معني است كه عمليات رس كردن در آن خاتمه نيافته است.

ترجمه و تالیف: دکتر محمد فرسی
مدرس و عضو مجمع بین المللی کنترل بیماری های زنبورعسل COLOSS


عسل خامه ای