لطفا کمی صبر کنید...

کم خونی و عسل طبیعی

 کم‌خونی فقر آهن  Iron deficiency anemia شایع ترین گونه کم‌خونی بوده و ناشی از کمبود آهن در تغذیه و یا سوءجذب آهن رخ می‌دهد.
 در این بیماری قدرت انتقال اکسیژن موجود در خون به کمتر از حد معمول کاهش یافته و منجر به:

 خستگی مفرط
تنگی نفس
گاهی افسردگی
و مشکلات دیگر می‌شود.

عسل با تٲمین آهن خون و افزایش قدرت انتقال اکسیژن خون، به درمان این بیماری ها کمک می کند.

کم خونی و عسل طبیعی