لطفا کمی صبر کنید...

بیماری لوک آمریکایی و اروپایی

آشنایی با بیماری لوک آمریکایی و اروپایی زنبور عسل توسط دکتر محمد فرسی (مدرس و عضو مجمع بین المللی کنترل بیماری های زنبور عسل COLOSS)