لطفا کمی صبر کنید...

کندوی تاپ بار

کندویی که موم آن کاملاً توسط زنبوران ساخته می شود. اگر موقعیت مناسب باشد، قاب ها بزرگ و الا کوچک ساخته می شوند.


آماده سازی کندوی تاپ بار (بدون برگه موم)


برداشت عسل از کندوی تاپ بار


برداشت قاب های حاوی عسل از کندوی تاپ بار