لطفا کمی صبر کنید...

نحوه نیش زدن زنبور عسل

نیش زنبور دارای خارهای وارونه است که بعد از تزریق سم به پوست، زنبور نمی تواند نیش را از پوست خارج نماید و هنگام خروج نیش دستگاه گوارش زنبور از بدنش جدا و زنبور از بین میرود.

به همین دلیل است که زنبور فقط هنگامی که احساس خطر می کند، نیش میزند.


خواص زهر زنبور عسل

ملیتین، جزء اصلی زهر زنبور عسل و یک پپتید دو قطبی با 26 اسید آمینه، است.
مطالعات نشان داده اند که ملیتین اثر مهارکنندگی بر تکثیر سلول های سرطانی دارد.
با این حال، مکانیسم دقیق آن به طور کامل درک نشده است.
در مقاله ذیل نشان داده شده که ملیتین خالص گرفته شده از زهر زنبور عسل ایرانی، از طریق ایجاد آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلول)، روی کشت سلول های سرطانی دهانه رحم اثرات ضد سرطانی داشته است.

منابع:

https://www.researchgate.net/publication/321015509_Apoptotic_Effect_of_Melittin_Purified_from_Iranian_Honey_Bee_Venom_on_Human_Cervical_Cancer_HeLa_Cell_Line