لطفا کمی صبر کنید...

لاروهای زنبور عسل قبل از روز نهم و پیش از بسته شدن درب حجره


تولد زنبورعسل کارگر


تولد همزمان زنبوران عسل کارگر


تولد زنبورعسل نر

زنبور عسل نر که مشخصه آن ها چشمان درشت آن هاست


زنبوران پرستار در حال سر زدن به نوزادان