لطفا کمی صبر کنید...

خواص عسل:
آلودگی های قارچی پوستی، توسط قارچ های درماتوفیت رایج ایجاد می شوند و به درمان های معمولی مشکل پاسخ می دهند، معمولا به دلیل ضعف ایمنی میزبان با باکتری های عفونی همراه می شوند. عسل توانایی درمان هر دو عامل قارچی و باکتریایی را دارد.
یک بررسی بر روی دو نوع عسل مخلوط با خاصیت ضدباکتریایی متوسط، حاصل از پراکسید هیدروژن و عسل مانوکا، با فعالیت غیر پراکسیدی متوسط، بر روی موارد کلینیکی هفت گونه درماتوفیت (عوامل قارچی)، انجام شده است. نتایج نشانگر جلوگیری از رشد قارچ هم توسط عسل مخلوط و هم توسط عسل مانوکا، می باشد. البته برای جلوگیری از رشد قارچ ها، نسبت به باکتری ها، به مقدار بیشتری عسل نیاز می باشد.

جدول 4-خلاصه ای از غلظت های مختلف عسل درجلوگیری از رشد برخی قارچ ها

کاندیدیوز:
 کاندیدیوز (عامل برفک دهان) یک عفونت قارچی است که به وسیله قارچ کاندیدا آلبیکانس ایجاد می شود و به درمان با عسل پاسخ می دهد. تحقیقات درمانگاهی نشان داده که عصاره عسل همانند مواد ضد قارچی تجاری، از رشد کاندیدا ممانعت می نماید.


قارچ کاندیدا آلبیکانس

ترجمه و تالیف: دکتر محمد فرسی
مدرس و عضو مجمع بین المللی کنترل بیماری های زنبورعسل COLOSS